Thursday, March 01, 2007

House and Table Rules

House Rules for character building

Ability Scores: Vi genererer Ability Scores efter Metode 8 – High-Powered Characters (DMG 170). Er man ikke tilfreds med de stats man slår med Metode 8 har man lov at generere sine Ability Scores efter Metode 2 – Nonstandard Point Buy.
High-Powered Characters: Roll 5d6 six times, discarding the two lowest dice each time. Arrange as desired. This is just right for a high-powered game where the characters need to be really good just to survive. The player may reroll all scores if his ability modifier don’t total at least +2 or if he doesn’t have at leas tone score of 15 or higher.
High-Powered Point Buy: All ability scores start at 8. Take 32 points to spread out among all abilities. For ability scores of 14 or lower, you buy additional points on a 1-for-1 basis. For ability scores higher than 14, it costs a little more (see table). This method allows for maximum customization, but you should expect each PC to have at leas tone really good score.
Ability Score Point Costs
9 =1, 10 =2, 11=3, 12 =4, 13 =5, 14 =6, 15 =8, 16 =10, 17 =13, 18 =16

Starting ECL: Som standard starter alle spillere spillet med en ECL (Equivalent Character Level) på 3. Dvs. at ens level + racial HD + LA (Level Adjustment) tilsammen skal give 3.

Klasser og racer: Som udgangspunkt er alle klasser og racer fra Avern Manualen, officielle D&D bøger samt Dungeon og Dragon Magazine tilgængelige for spillere. Dog er det vigtigt at man som spiller tager højde for kontekst, kultur og kampagne inden man vælger en klasse eller race – DM har altid det sidste ord mht. hvilke klasser er tilgængelige.

Hit Points: Alle karakterer starter med maksimum hp i første level. I efterfølgende levels slår man den normale HD. Er resultatet for dette slag 1 må man slå om én gang. Ét omslag er tilladt per level.

Flaws: Når man laver sin karakter må man vælge op til 2 flaws (karakter brist). De valgte flaws skal give mening i forhold til den karakter man vil spille og skal have en reel indflydelse på spillet. Det er således ikke tilladt at tage flaws som giver minuser i skills man aldrig vil komme til at bruge eller at tage en minus på ranged attacks hvis man aldrig har tænkt sig at bruge missile weapons.
For hvert flaw man vælger får man et bonus feat.
Bliver man træt af et flaw kan man lægge det fra sig ved at bruge et feat på det.
Efter aftale med DM er det muligt at tage et flaw efter første level. Det skal dog give mening. F.eks. er det muligt at tage Forlorn når man multiklasser til sorcerer eller wizard. Det er ligeledes rimeligt at udvikle en Fobi efter en relevant og traumatisk oplevelse.

Talents og regional feats: I første level har alle PCere 1 bonus feat. Dette feat kan bruges på feats fra talent eller regional feat listerne. Talents er til rådighed for karakterer af enhver baggrund mens regiolnal feats er til rådighed for karakterer af en given race eller regionalt tilhørsforhold. For de fleste karakterer er deres region den region de er opvokset i rettere end den de etnisk hører til. Race regioner er normalt kun tilgængelige for karakterer af den pågældende race. Med undtagelser er det muligt at få dispensation til et given regional feat hvis men er opvokset i en fremmed kultur.

Team benefits: For hver 4 levels en karakter opnår, har han mulighed for at lære et team benefit. Sammen med mindst én anden karakter danner denne et team og kan lære konkrete team benefits såfremt de lever op til de nødvendige krav.
Et team benefit tager mindst 2 uger at indstudere eller at træne og kræver løbende vedligeholdelse. Ethvert medlem kan træde ud af teamet og blive del af et nyt team. Således kan teamet også fralægge sig et team benefit til fordel for et nyt såfremt medlemmerne lever op til de nødvendige krav og afsætter tid til at optræne det.

Companion spirits: På samme måde som en gruppe kan blive et team og lære særlige team fordele kan en gruppe også bindes til en såkaldt companion spirit. Dette kræver at gruppen afvikler en særlig ceremoni og at hvert medlem investerer xp for at styrke båndet til denne companion spirit.

Retraining: Hver gang man stiger en level kan man hvis man vil træne et aspekt af sin karakter om. Man kan således om træne:
- 1 Class Feature (inkl. Substitution levels)
- 1 Known Spell/Powers
- 1 Feat (inkl. regional feats men eks. talents))
- 1 Skill Trick
- 4 Skill Points
Retraining kræver at men over for DM kan dokumenterer at man var kvalificeret til den nye evne allerede den gang man investerede sine skill points eller feats. Det er derfor ekstremt vigtigt at man holder sig ajour med hvornår hvilke feats og skills blev faget.
Talents kan ikke blive trænet om. For at træne et regional feat om skal man bære i en region hvor dette er tilgængeligt.
Et skill trick kan trænes om til et andet skill trick eller delles op i to skill poins som kan lægges i en eller to skills.
Det er muligt at tage op til 4 skill points fra en skill og flytte dem over i en anden skill, hver level. Det er ligeledes muligt at tage to skill points fra en skill og omsætte dem til et skill trick.

House Rules for gaming

Character Death: Hvis en karakter dør og bringes til live. Vil han normalt være 1 level laverer end han var da han døde og have xp nok til at placere ham halvvejs til den næste level.
Hvis en karakter dør og spilleren vælger at lave en ny karakter vil denne være én level lavere end hans foregående karakter.

Psionics vs. Magic: Psionics og magi interagerer med hinanden på lige fod. Psionics kan blive dispeled af magi og magi kan blive canceled af psionics. Spell Resistance (SR) og Power Resistance (PR) er det samme og typisk vil psykiske væsners PR benævnes SR. Spellcraft og Psicraft er to navne for den samme ting og Psicraft benævnes typisk som Spellcraft. Knowledge (arcana) og Knowledge(psionics) er ikke det samme og kan ikke erstatte hinanden.

Out-of-Turn Dodge: Any time you are about to be attacked, you can give up your next turn to gain a +4 dodge bonus to your AC. You must be able to apply your Dexterity bonus to AC against the attack (so you can’t use it when flat-footed, for instance [unless you have an ability such as Uncanny Dodge]), and you declare this before the attack roll is made. Your initiative does not change; you simply do not take an action on your next turn. You gain this dodge bonus until the next time your initiative comes up after your “skipped” turn.

20’s and 1’s: Slår man 20 på et attack roll eller et saving throw lykkes dette automatisk. Slår man 1 på et attack roll eller et saving throw fejler dette automatisk.

Fumbles: Slår man en 1er på et attack roll kaldes dette for et fumble. Laver man en fumble som del af en standard action eller som det sidste angreb i en full attack action, har man mistet fokus eller balancen og kan kun foretage en standard action i den efterfølgende runde. Laver man et fumble som del af en full attack action inden man har lavet sit sidste attack roll stopper ens angreb øjeblikkeligt – dog handler man normalt i den efterfølgende runde.

Massive Damage: Karakterer og væsner har alle en Massive Damage Threshold (MDT) svarende til 25 + 2/HD or level (+/- 10 pr. størrelseskategori man er større eller mindre end medium størrelse). Rammes nogen af et angreb som laver skade svarende MDT eller højre skal vedkommende lave et Fortitude save DC 15. Sværhedsgraden af dette save stiger med +2 for hver 10 hp MDT er overskredet for det pågældende angreb. Fejler man dette Fortitude save falder man og er uden videre på -8 hp (eller laver, hvis angrebet forvoldede nok skade dertil).

Stabilisering: Falder man til negative hp skal man lave et Fortitude save DC 10 + den numeriske værdi af sine negative hp for at stabilisere sig selv. Dvs. er man på -5 hp skal man i den efterfølgende runde slå et Fortitude save DC 15 for at stabilisere sig og undgå at falde til -6 hp.

At vågne op: Så længe man sover, har man -10 på alle Listen skill checks. Når man vågner, er man groggy i sin første runde og betragtes som dazed. Man kan ikke handle men man er ikke hjælpeløs eller ude af stand til at undvige slag. I den efterfølgende runde skal man lave et Concentration skill check DC 15 – lykkes dette kan man handle normalt; fejler det er man dazed i endnu en runde og kan først handle i den efterfølgende (3.) runde.

Table Rules

Kom til tiden - helst 5-10 minutter før, så du kan nå at komme på plads inden spillet starter, så skal de øvrige spillere ikke vente på dig. Er du forsinket, så ring med det samme så resten kan forholde sig til det og udskyde starten eller begynde uden dig, alt efter hvad der er bedst. Ved du i god tid i forvejen, at du ikke kan overholde tiden, så sig det med det samme, så vi eventuelt kan flytte gaming sessionen til senere eller en anden dag.

Sæt dig ind i tingene: Har du taget et feat, lagt ranks i en skill, lært en spell eller købt noget udstyr, så læs hvordan det fungerer. Sørg for at læse op på det før hver gaming session indtil du ved hvordan det fungerer. På den måde snyder du ikke dig selv eller andre og røver ikke værdifuld tid.
Jo flere ting du har styr på inden spillet, des mere tid kan bruges på egentlig spil.

Battle Matten holdes ryddet: Kun figurer og kulisser befinder sig på matten. Snaks, bøger m.m. kan ligge på bordet; alle skal dog begrænse hvor meget de fylder og ting som ikke behøver stå på bordet fjernes. Ekstra bøger kan bo i tasken, emballage fra snacks smides ud ved første lejlighed og snacks til senere stilles i køkkenet eller kan vente i tasken.

Regel Diskussioner: Er en regel ved at blive overset eller tolket forkert er det enhvers ret at pointere dette. Er det uklart hvordan en regel skal tolkes, afgører DM tolkningen på stedet. Er man uenig skriver man sin anke ned på et stykke papir, så man ikke glemmer det og man tager diskussionen i næste pause eller når gaming sessionen er slut.

Terninger: Lander terningen på kant skal den slås om. Lander bare én terning på gulvet eller uden for den aftalte flade skal alle terningerne i det kast slås om.
Slår du med flere ens terninger på én gang skal du gøre det klart hvilke terninger repræsenterer hvad. Brug evt. terninger med forskellige farver.

Hold snitterne fra Diegos terninger: Man skal ikke bruge andres terninger uden tilladelse; og slet ikke Diegos. Husk dine egne terninger og skulle du komme til at glemme dem så spørg inden du låner en anden spillers terninger.
Det samme gælder i og for sig blyanter og viskelæder.

Planlæg og slå i forvejen: Find ud af hvad du vil gøre, inden det bliver din tur. Så vidt som muligt skal du slå dine slag på forhånd; både attack rolls, damage rolls, skill checks m.m. Har du for meget at holde styr på så skriv det ned på et stykke kladde papir.
Ved du ikke, hvad du skal gøre, eller har du brug for mere tid, så sig at du Delayer. Så kan andre spillere komme videre, mens du finder ud af, hvad du skal gøre.

Spotlight: Lad være med at afbryde andre spillere eller fortælle dem, hvad de skal gøre. Det er i orden at komme med in game kommentarer for at hjælpe andre, men man skal ikke prøve at styre andre og slet ikke off game.
Når DM fortæller skal man være stille. Det er meget forstyrrende for spillet, DM og andre spillere når nogen sidder og taler eller joker midt i det hele. Lyt og følg med; det kan være du opfanger nogle vigtige oplysninger og at du faktisk lever dig mere ind i historien.

Pauser: DM indbygger nogle pauser løbende i spillet. Undlad at gå fra bordet uden for pauserne. Det hænder at man må træde af på naturens veje eller bliver tørstig; giv DM et vink så kan han fortælle dig, om der snart kommer en pause. Hvis ikke rejser man sig diskret og vender diskret tilbage på sin plads igen.

Hjælp din DM: Som DM er der meget at holde styr på. Fordel roller som kartograf, bogholder, DJ, monster-tæller, initiativ-fører og Battle-Matt-aftørrer iblandt jer.

Hjælp dine medspillere: Ikke alle spillere er lige erfarne og ikke alle karakterer kræver samme grad af opmærksomhed og detaljestyring. Hjælp spillere som i forvejen har meget at se til med aflastning eller praktiske råd (f.eks. udregninger eller regelforklaring).

Sluk for mobilen: Eller sæt den i det mindste på lydløs. Få ting er lige så provokerende og tager magien ud af spillet som en eller anden klam ringetone, der lige pludselig overdøver DM eller en spiller som sidder og sms’er med veninder (af begge køn).

Stay in Character: Prøv så vidt som muligt at undgå at sige ”min character siger/gør…”. Sig det din karakter vil sige – ordret! Fortæl hvad du (= din karakter) gør. Prøv at være til stede i Avern.
Fortæl om ”dig selv”. Hvad motiverer dig, hvad mener du, hvad har du tidligere oplevet? Lejrbålet er ikke bare et sted, som skal bevogtes. Det er et sted, hvor et party bliver venner.

No comments: